செவ்வாய், 16 ஆகஸ்ட், 2011

தம்பிக்குத் திருமணம்


எனதருமைத் தம்பிக்கு வரும் செப்டம்பர்த் திங்கள் இரண்டாம் நாள் (02-09-2011) திருமணம்
நடக்கவிருப்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

அழைப்பிதழ் ஆங்கிலத்தில் உங்களை அழைக்கிறது.