செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி, 2015

சிரிப்பா -2

என்னிடம் சோற்றை எச்சிலாய்த் தின்று
திமிருடன் காலால் தள்ளி மிதித்து
எள்ளி நகைத்து இன்பங் கண்ட‌
வேலை யில்லா வெட்டிப் பயலே.
சிரிப்பா -2

0 Comments: