திங்கள், 2 ஆகஸ்ட், 2010

குறும்பாக்கள்

கமண்டலத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ள
கடல்
கூகுள்.


எழுதுகோலில்
மை தீரத்தீர ஒரு கவிதை
என்னவள் பெயர் நீளமானது.

0 Comments: