திங்கள், 30 ஆகஸ்ட், 2010

துணுக்குகள்

இந்த உலகம் வெற்றி பெற்ற மனிதனின் தும்மலைக் கூட இசை என்கிறது. தோல்வி அடைந்த மனிதனின் இசையினைக் கூட தும்மல் என்கின்றது.

வைரமுத்து.

இந்திப் பாடலில் காதை வைத்திருந்த தமிழனின் காதுகளை தமிழ்ப் பாடல்களைக் கேட்க வைத்தவர் இசைஞானி.

இந்திப் பாடலில் காதை வைத்திருக்கும் இந்திக்காரனையும், ஆங்கிலப் பாடலில் காதை வைத்திருந்த ஆங்கிலேயனையும் தமிழ்ப் பாடலைக் கேட்க வைத்தவர் இசைப்புயல்.

0 Comments: