திங்கள், 6 செப்டம்பர், 2010

மனநல காப்பகத்தில் ஒரு நாள்

மனநல காப்பகத்தில் இருந்த போது எழுதிய கவிதை.

உண்டு உண்டு
காப்பகம் உண்டு
காண்பதற்கினிய
செவிலிகள் உண்டு.
பாசம் காட்ட
பண்புடை அம்மை உண்டு
எல்லாம் தெரிந்தது எனக்கு
ஏனோ விடவில்லை சீக்கு.

0 Comments: