புதன், 13 ஏப்ரல், 2011

உபுண்டு தன் இலவசச் சேவையை நிறுத்திவிட்டது.

உபுண்டு இயங்குதளத்தினை நாம் பொதுவாக இலவசமாகப் பெற நமது முகவரியை குறிப்பிட்ட (shipit.ubuntu.com) தளத்தில் கொடுக்க வேண்டும்.
ஆனால் உபுண்டு தன் இலவசச் சேவையினை இப்பொழுது நிறுத்தி விட்டது. ஆனால் பதிவிறக்கச்சுட்டி கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. அதைக் கொண்டு நாம் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம். சேவையை நிறுத்தியமைக்கு உபுண்டு சொல்லும் காரணத்தை ஆங்கிலத்திலே கீழே காணலாம்.

(ShipIt has closed

After delivering millions of Ubuntu CDs to millions of new users, our ShipIt programme has finally run its course. While we can no longer deliver free CDs through the programme, it’s still easy to get Ubuntu. You can download Ubuntu for free from Ubuntu.com or you can buy a CD straight from the Canonical shop.)

0 Comments: