செவ்வாய், 8 செப்டம்பர், 2009

ஃபனா வடமொழிப்படத் திறனாய்வு


இந்த வடமொழிப்படம் ஒரு அச்சுறுத்தற்காரனின் காதல், பாச குடும்ப‌ உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதாக உணர்த்துகிறது.

சில காட்சிகளில் மட்டும் கண் தெரியாத காதலியாக வரும் தலைவியை இவ்வளவு அழகாகக் காட்டுகிறார்கள். கண் தெரியாத பெண்கள் இயல்பில் இவ்வளவு அழகாக இருப்பதில்லை என்ற உணர்வு நம்முள் திரைப்பட உணர்வினை ஊட்டிவிடுகிறது.

தலைவன் தலைவி பிரிவு, உள்ளக்கசப்புக்கள், பிறகு இணைவு என்ற கட்டுக்குள்ளேயே படம் இயங்குகிறது.நல்லது. தேவையற்ற குத்துப்பாடல்கள் இல்லை. இசை காதை வருடுகிறது. பின்னணி இசையும் அருமை.

அச்சுறுத்தற்காரனாக வந்த போதும் தன் காதலியினை சுடமுடியாமல் தவிக்கும் தவிப்பு, அவளது கையாலேயே இறக்கும் உச்சகாட்சி ஆகியவைகளில் தலைவன் மதிப்பெண் பெற்றுவிடுகிறார்.

தலைவனைச் சிறு தொடு உணர்வு மூலம் அறிந்தாலும் அதைக்காட்டாமல் இருந்து தவிப்பது, மகனுக்கு பழைய கதைகள் தெரியாமல் வளர்ப்பது சரியாகச் செய்திருக்கிறாள் தலைவி.

குறிப்பிட்ட சில பாத்திரங்களுக்குள்ளேயே நிகழும் கதை ஒரு நல்ல படம் பார்த்த உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது என்பதில் ஐயமில்லை.

0 Comments: