புதன், 25 ஜனவரி, 2012

நண்பன் தரவரிசை

ஒரு வழியாக நண்பன் பார்த்தாகி விட்டது. திறனாய்வெல்லாம் இணையத்தில் ஏற்கனவே நிறைய வந்து விட்டதால் அதில் நடித்துள்ள நடிகர்களின் தரத்தினை வரிசைப் படுத்துகிறேன். அவ்வளவே....

தரம் 1: சத்யராசு
தரம் 2: சத்யன்
தரம் 3: இற்றிகாந்த்
தரம் 4: சீவா
தரம் 5: விசய்

1 Comment:

கடவுளன் said...

நண்பன் தரவரிசை நன்று...