வியாழன், 4 மார்ச், 2010

நான்

அவரைப் பற்றித்தான் பேசுகிறார்களாம் - ஆனால்
அவருக்குத் தெரியவில்லையாம் - அவர்
குழந்தையா?
பிணமா? - இல்லை
அவர் கடவுள்.

0 Comments: