புதன், 8 செப்டம்பர், 2010

குறும்பாக்கள்

ஒழுங்கின்மையுடன் கூடிய‌
ஒழுங்கு
இசைப்புயலின் இசை.

ஒரே பக்கமுள்ள நாணயம்
ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம்.

0 Comments: