வியாழன், 23 செப்டம்பர், 2010

எதிலோ எங்கெயோ படித்தது.

நீல வண்ண என் வான் வீட்டை
வெள்ளைக் காரச் சிறுக்கிக்கு
வாடகைக்கு விட்டால்,
அதில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக‌
இத்தனை ஆணிகளா
அடித்துத் தொலைப்பது.

இது வைரக்கல்
இது கோமேதகக் கல்
என்று காட்டியவனிடம் கேட்டேன்
"உன் தொழில் என்ன?"
பதறாமல் வந்தது பதில்
"பதுக்கல்."

0 Comments: