ஞாயிறு, 30 நவம்பர், 2008

தமிழிலும் நான் வருகிறேன். பா.நி.ஆ.பிரசன்னா

கூகுளில் அதாவது கூகுள் தேடலில் இதுவரையில் நான் ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்தால் மட்டுமே வந்து கொண்டிருந்தேன். தமிழில் பா.நி.ஆ.பிரசன்னா என்று தட்டச்சுச் செய்தாலும் இப்போது வருகிறேன். தற்செயலாக ஓய்வு நேரத்தில் தட்டச்சு செய்ய அது இவ்வாறாக பெயர் ஏற்படுத்தித் தருகிறது. கூகுள் வாழ்க!! பா.நி.ஆ.பிரசன்னா

0 Comments: