வியாழன், 18 டிசம்பர், 2008

இரண்டுகால் இழிமா

இரண்டுகால் இழிமா1

இவன் ஒரிழிமா. இவன் பெயர் எழுதக்கூட எம் தமிழ் கூசுகிறது.

நான்கு கால் மாக்களைக்கூட நாம் நன்கு பழக்கிவிடுகிறோம். ஆனால் இவனைப் பாருங்கள்!! "அச்சுறுத்துதல்2 பழக அன்னையிடம் ஆசி. நான் வாழ விரும்புகிறேன். நான் பாகித்தானியந்தான். எனக்கு எந்நாட்டிடமிருந்து உதவி தேவை." என்றெல்லாம் இவனைப்பற்றி அன்றாடம் செய்திகள்.

குறிப்பிட்ட இனத்தவர்கள்3 கூர் மூளைக்காரர்கள்தாம். நாடு போற்றும் நல்லிசைமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.இரகுமான், அண்ணல் அப்துல் கலாம் அவர்கள், அண்மையில் உலகைக் கலக்கிய ஒபாமா அனைவருமே குறிப்பிட்ட இனத்தவர்கள்தாம். இவர்களெல்லாம் நல்வழியில் தம் சிந்தையினைச் செலுத்தியமையால் பெயர் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் இவ்விழிமா?

இவனையும் பெற்றெடுத்தவள் ஒரு தாயா? இல்லை பேயா? இவனைக் முறையாகக் கருத்தாங்கி பெற்றாளா? அல்லது பிணக்குவியலுடன் புணர்ந்து பெற்றாளா? இவ்விழிமாக்கள் அரசாண்டால் பிணங்கள்தாம் பண்டமாற்றுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் போலும். இவ்விழிமாவைப் பார்த்து அனைவரும் கேட்க விரும்பும் ஒரு கேள்வி. "எல்லோரையும் கொல்வது எளிது. எல்லோரையும் கொன்று விட்டு ஆளில்லை என்றால் நிலவுக்குச் செல்வீர்களா இழிவினத்தோரே4?" என்பதுதான்.

எவ்வளவு பொருள் வீண்5. எவ்வளவு தருணம் வீண். இவன் அணிந்திருக்கும் உடையினைப் பாருங்கள்! ஏதோ வாரவிடுமுறை வடநாட்டு மென்பொறிஞன்6 போல் இருக்கிறது. இவனது காலணிகள் மற்றும் உடைகள் உயர்தரமானவை. கையில் இருக்கும் துப்பாக்கி மட்டும் இவனிழி பண்பு உணர்த்துவதாயிருக்கிறது.

இதையெல்லாம் இவன் இறை7 ஏற்குமா? மறை8 ஏற்குமா? இது போன்ற இழி செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் எதற்கும் உதவாத கோழைகள். இவர்களால் இவர்கள் இனத்திற்கு கேடு. ஐயோ கேடு. ஏழெழு தலைமுறைக்கும் பெருங்கேடு.

அரபு நாடுகளில் பெண்களைத் தவறாகத் தீண்டினால்கூட ஒறுத்தல்9 கடுமையாக இருக்கும். திருடியவனின் கைவிரல்கள் வெட்டுறும். இவனை என் செய்வார்கள்? இவ்விழிமாக்களுக்கு தரும் ஒறுத்தல் பிற இழிமாக்களுக்கு பாடம் புகட்டும் வண்ணம் இருக்க வேண்டும்.
பழங்காலத்தில் செய்வது போன்று கழுவிலேற்ற10 வேண்டும். அல்லது இவர்களைக் கொல்வதற்கு மாறாக தாமாகவே சாவதற்கு ஏற்ற சூழலை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும்.(உணவு தரக்கூடாது. நீர் தரக்கூடாது. யாரும் பேசக்கூடாது. அவர்களையும் பேசவிடக்கூடாது. செம்மையாக‌ அடித்துத் துவைத்து தொங்க விட்டுவிட வேண்டும். இழிமாக்களுக்காக என்னெல்லாம் செய்யவேண்டியிருக்கிறது பாருங்கள்!!) ஏனெனில் இவ்விழிமாக்கள் நன்றாக மூளைச்சலவை11 செய்யப்பட்டவர்கள். இவர்களை மீண்டும் மூளைச்சலவை செய்து நல்வழிப்படுத்துவதென்பது கனவில் மட்டுமே நிகழும். எது செய்கிறோமோ இல்லையோ உறுதியாக பொதுமன்னிப்பு வழங்கக் கூடாது.

காந்தியடிகள் என்ன நினைத்துச் சொன்னாரோ தெரியவில்லை. அவர்கூற்று இதுதான். "நான் சொல்வதை மட்டும் கேட்கும் உலகம் கிடைத்தால்12, ஒரே நாளில் அச்சுறுத்தும் தன்மையினை ஒழித்து விட்டுத்தான் மறு வேலை பார்ப்பேன்."

அன்பே உருவாகிய இயேசு பெருமான் காலத்தில் இவ்வச்சுறுத்தற்தன்மை இருந்தத‌ற்கான வரலாற்றுச் சான்றுகள்13 நம்மிடையே இல்லை. இயேசு பெருமான் கூட இவ்விழிமாக்களை மன்னிக்க மாட்டார்.

இவ்வினத்தோர் பெரும் மூளைக்காரர்கள்தாம். பெருஞ்செல்வந்தர்கள்தாம். அவை அழிவிற்கு, இழிவிற்கு பயன்பட்டு வீணாகின்றது. இப்படியெல்லாம் நிகழ்வதால், பேருந்து நிலையத்தில் மணி கேட்கும் இவ்வின சிறுவனையும் நாம் ஐயுறவேண்டியிருக்கிறது.14 இழிமாக்களால் நம் வாழ்வில் என்ன ஒரு அமைதியின்மை15! !

பதிவிறக்கிப் படிக்க கீழே சொடுக்கவும்.

http://pnaprasanna.blog.co.in/files/2008/12/izhima.pdf

1மா என்றால் விலங்கு. இழிமா என்றால் இழி விலங்கு. animal

2 Terrorism

3 Muslims

4 Waste people

5 Waste

6 Software Engineer

7 Allah

8 Qur-on

9 Punishment

10கழுமரம் என்பது அந்நாட்களில் மரண ஒறுத்தலுக்கான மரம். இந்நாளைய சிறுவர்களுக்கென்றால் கல்லை மட்டும்... பாட்டில் (தசாவதாரம்) கமலஹாசனைக் கட்டியிருக்கும் மரம்.

11 brainwash

12 Dictatorship

13 Historic evidences

14Doubt, suspicious

15 Terror

1 Comment:

இறீ கல்யாண இராமன் said...

That would be a wonderful topic to discuss..atleast my point of view differs a little in some regards

1. Let us try to address the fundamentals here before tagging him an animal. In my humble opinion (IMHO), what he had done was filled with complete dedication and devotion. He could do it to a point of dedication where even the external circumstances could not alter his mind or body. That is commendable. What creates the hatred here is the aftermath of what he has done but not the doing itself. My question how many of you could go such an extreme of doing things and experiencing it in its totality?

2. Let us try to understand that good or bad is a social factor. When a Pakistan solider is killed in the war, it is considered to be 'good' in India whereas 'bad' in Pakistan. So what your decision is based on what social factors you have imbibed.

3. So does it mean killing is okay? It does not matter IMHO. You are worried about fellow Indians or if you are a little broad minded, you would worry about the genocides and exterminations in the world happening either now or from history. But anyways, there are majority of willful killings which never struck your mind; be it an animal or plant or any other life. What matters always is the reason behind killing. Every killer has a reason behind his doing but what the social relevance is, wins at last. If you think of Hitler's or Alexdander the great (completely useless idiotic human beings), they had wonderful reasons behind their actions.

4. I would say, execution is the last step. In India it is perfectly allowed to kill a person mentally which is more dangerous than this. There are plethora of examples. Dividing people in the name of caste or religion, swallowing all the public money for personal welfare, irresponsible citizens, lack of administration and organization, paving roads where you have a live delivery when you travel in an auto and all other shit the politicians and people do. Are these not 'Izhima'? Where have these causes been termed as terrorism? At least I have not seen many blogs even thinking about it.

5. I think it was an assumption that the world was full of wonderful roses in the times of Jesus? I agree that in those days nothing called 'terrorism' existed but local atrocities always existed. This is simply because they did not have access to the scientific advancements(?!) we have now; in terms of travel or equipments. But people were still committed to execute activities which were similar. The execution was nastier than we could even imagine.

The net result is, the terrorists have done a good job. Even though we claim ourselves are emerging super power, we were not able to have the infrastructure ready to fight these things. In India, people are dying for every cause. If it downpours people die. If it is drought people still die. A shallow shake in the earth or a moderately high sea wave can easily take away thousands of lives. What are we prepared for? Nothing!! In 2008, for a crisis like that, we could send the policemen using the public transport and make the NSG wait for shooting order for one hour. We failed to equip ourselves to face any calamity, be it from human or from nature. Life is a life. Does not matter whether it is terrorist's or yours. But if one life endangers the whole world, it should be put down. India proves it by depicting her gods in this!!

Unless we behave like humans, there is no difference between the terrorist and me. I am a potential terrorist without A.K.47. The fundamental cause for all these kinds of actions originate because there is a conflict between one man's belief and another man’s. If you are like under any tag, be it religion, technology or anything, fighting becomes unavoidable. All you can do is to know how to safeguard you.

Also try to understand that you cannot fight with a person who is ready to die. We cannot sublimate terrorism since their growth has been stronger. One solution could be to have talks with them. If they are adamant and oblige you to loose more lives, then you take your weapon and fight to the extreme that they shiver to take the gun again. This is possible if and only if all people in India including dirty politicians come forward together crossing all the borders of political mileage, caste, creed and religion. Seriously we can do it because as a nation we are 1.22 billion people. One day is more than enough to shatter Pakistan or whoever is behind it.

There is no point in blaming his birth and the source of it of a terrorist. Why are you worried about who his mom fucked to get a child like him? If your point is about the upbringing of the child, there are so many other factors than his mom. I would say the society he was living in has very good principle, dedication and commitment and the tactics to survive even without food. We failed to live in such a society at least in the recent 200 years.

I do not understand why people compare humans with animals when they want to abash/condemn. Animals are no way inferior to humans. They are just doing their duties of killing as you shoot a deer for your lunch with your brain power stored in a pistol. In a way it is worser than the animal:). I remember a local joke of a 'Kuratthi' telling 'Naanga kaakka suduthu, kokku suduthu, Nari suduthu. Aana neegathaan Rajeev Gandhi suduthu, Indira Gandhi suduthu'. Are we not killing everything possible to fill up our stomach? Why do you think humans are superior?

After Gandhi, I did not see anyone inspiring the nation. People are scattered all over India doing their job of reproduction (I do not mean everyone here). Nothing else is going on. We are making the society a more complex place to live as we have made the world a hazardous place to live with our scientific advancements. Simply we do not know how to make a better society. What is the use of Harappa/Mohanjadaro cultures and 'Artha Shasthram', 'Bhagavad Gita' ??

At last, I would say, there is no point in talking what happened. What has to happen is what is reachable according to the capabilities one has. The essay could have been more powerful if it can give vision to build a better and stronger nation than to blame someone who has done his job wonderfully.

I wish for the energy, effort and the internet presence Prasanna has, he can do more towards the future than to the past.

Comments are welcome!

-Sri