செவ்வாய், 14 ஏப்ரல், 2015

தமிழே இதுதான் உன் நிலைமையா? தமிழின் அவல நிலை

தமிழ் ஆண்டின் ஒரு பெயர் கூடத் தமிழில் இல்லை. வருஷம் என்ற சமற்கிருதமும் வருடம் என்று தமிழோடு ஒட்டிக் கொண்டது. அறுபது ஆண்டுகளும் தமிழாண்டுகள் எனப்படுகின்றன. ஒரு பெயர் கூட தமிழில் இல்லை. யாரேனும் தமிழார்வலர்கள் தமிழில் மாற்றிக் கொடுப்பார்களா?
இன்று மன்மத ஆண்டு. மன்மத என்பது சமற்கிருதம். அதற்கு அழகு என்று பொருள். மன்மதன் என்றால் அழகன், காண்போரைக் கவர்ந்திழுப்பவன் என்று பொருள்.

உலகிலேயே வேறொரு மொழியில் பெயர் வைத்துக் கொண்டு அதைத் தமிழ்ப்புத்தாண்டு என்று கொண்டாடுவது தமிழர்கள் மட்டுமே. தமிழே இதுதான் உன் நிலைமையா?

01.
பிரபவ
Prabhava
1987 - 1988
31.
ஹேவிளம்பி
Hevilambi
2017 - 2018
02.
விபவ
Vibhava
1988 - 1989
32.
விளம்பி
Vilambi
2018 - 2019
03.
சுக்ல
Sukla
1989 - 1990
33.
விகாரி
Vikari
2019 - 2020
04.
பிரமோதூத
Pramodhoodha
1990 - 1991
34.
சார்வரி
Sarvari
2020 - 2021
05.
பிரசோற்பத்தி
Prachorpaththi
1991 - 1992
35.
பிலவ
Plava
2021 - 2022
06.
ஆங்கீரச
Aangirasa
1992 - 1993
36.
சுபகிருது
Subakrith
2022 - 2023
07.
ஸ்ரீமுக
Srimukha
1993 - 1994
37.
சோபகிருது
Sobakrith
2023 - 2024
08.
பவ
Bhava
1994 - 1995
38.
குரோதி
Krodhi
2024 - 2025
09.
யுவ
Yuva
1995 - 1996
39.
விசுவாசுவ
Visuvaasuva
2025 - 2026
10.
தாது
Thaadhu
1996 - 1997
40.
பரபாவ
Parabhaava
2026 - 2027
11.
ஈஸ்வர
Eesvara
1997 - 1998
41.
பிலவங்க
Plavanga
2027 - 2028
12.
வெகுதானிய
Vehudhanya
1998 - 1999
42.
கீலக
Keelaka
2028 - 2029
13.
பிரமாதி
Pramathi
1999 - 2000
43.
சௌமிய
Saumya
2029 - 2030
14.
விக்கிரம
Vikrama
2000 - 2001
44.
சாதாரண
Sadharana
2030 - 2031
15.
விஷு
Vishu
2001 - 2002
45.
விரோதகிருது
Virodhikrithu
2031 - 2032
16.
சித்திரபானு
Chitrabaanu
2002 - 2003
46.
பரிதாபி
Paridhaabi
2032 - 2033
17.
சுபானு
Subaanu
2003 - 2004
47.
பிரமாதீச
Pramaadhisa
2033 - 2034
18.
தாரண
Thaarana
2004 - 2005
48.
ஆனந்த
Aanandha
2034 - 2035
19.
பார்த்திப
Paarthiba
2005 - 2006
49.
ராட்சச
Rakshasa
2035 - 2036
20.
விய
Viya
2006 - 2007
50.
நள
Nala
2036 - 2037
21.
சர்வசித்து
Sarvajith
2007 - 2008
51.
பிங்கள
Pingala
2037 - 2038
22.
சர்வதாரி
Sarvadhari
2008 - 2009
52.
காளயுக்தி
Kalayukthi
2038 - 2039
23.
விரோதி
Virodhi
2009 - 2010
53.
சித்தார்த்தி
Siddharthi
2039 - 2040
24.
விக்ருதி
Vikruthi
2010 - 2011
54.
ரௌத்திரி
Raudhri
2040 - 2041
25.
கர
Kara
2011 - 2012
55.
துன்மதி
Thunmathi
2041 - 2042
26.
நந்தன
Nandhana
2012 - 2013
56.
துந்துபி
Dhundubhi
2042 - 2043
27.
விஜய
Vijaya
2013 - 2014
57.
ருத்ரோத்காரி
Rudhrodhgaari
2043 - 2044
28.
ஜய
Jaya
2014 - 2015
58.
ரக்தாட்சி
Raktakshi
2044 - 2045
29.
மன்மத
Manmatha
2015 - 2016
59.
குரோதன
Krodhana
2045 - 2046
30.
துன்முகி
Dhunmuki
2016 - 2017
60.
அட்சய
Akshaya
2046 - 2047

2 Comments:

Srini Vasan said...

தமிழுக்கு வருடப்பெயர்கள் இல்லை , திருவள்ளுவராண்டு 2046 என்று கணக்கிடப் படுகிறது. மேலே குறிப்பிட்ட 60ம் சமஸ்கிருத ஆண்டுகள்.

PNA Prasanna said...

கருத்துக்கு நன்றி சிறீனிவாசன்.