செவ்வாய், 6 ஜனவரி, 2009

தமிழ்மணத்திற்கு நன்றிகள்

எங்கள் தமிழில் எழுதப்பட்ட எண்ணங்களை பரிந்துரைக்கும் தமிழ்மணத்திற்கு பொன்நன்றிகள் என்றென்றும். எமது தலை இயேசுப் பெருவிழாவினையும் இது பரிந்துரை செய்கிறது.
பெருங்கோன் பா.நி.ஆ.பிரசன்னா.


0 Comments: