செவ்வாய், 20 ஜனவரி, 2009

கருத்துரைகளைத் தமிழில் எழுதலாமே


எமது நண்பர்களெல்லாம் பெரும்பாலும் தமிழில் எழுதத் தெரியாதவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். (இணைய நண்பர்கள் சிலரைத் தவிர) http://tamileditor.org/
பயன்படுத்தி தமிழில் தட்டச்சுச் செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது எளிமையாகத் தமிழில் தட்டச்சுச் செய்ய உதவும். இது கொண்டு எம்மிளவலும், மனைவியும் தமிழில் தட்டச்சுச் செய்கிறார்கள். நீங்களும் முயல‌லாமே.

சீருரு பயன்படுத்தி எழுதப்படுவதால் எல்லா வகையான உலாவிகளுக்கும் இது பொருத்தமானதாக அமைகின்றது. எம்பதிவுகளை நாம் இந்த எழுதி கொண்டே எழுதிப் பதிப்பிக்கின்றோம். இந்தக் கோப்பினை எளிமையாக பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம். இது கொண்டு எழுதி அதை எதில் வேண்டுமானாலும், படியெடுக்கலாம். இதற்காக வேறு ஏதேனும் எழுத்துருவினைச் சிறப்பாக இணையிறக்கம் செய்யத் தேவையில்லை. விரைவில் எம்நண்பர்கள் தமிழில் தட்டச்சுச் செய்வார்கள் என்ற முனைப்புடன்.... 
பெருங்கோன்.பா.நி.ஆ.பிரசன்னா.

0 Comments: