சனி, 31 ஜனவரி, 2009

விரைவுந்து


புதிய விரைவுந்துப் பந்தயத்திற்கான அமைப்பினைப் பார்க்கத்தான் எம் இளவலுக்கு எத்துணை ஆசை. பார்த்தவுடன் பாருங்கள் எத்துணை வகையாக தன் கைபேசியில் சுட்டு எடுத்துவிட்டான்!! அவன் எடுத்த படங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அவன் மட்டுமல்லாது அவனது அலுவலகத்தில் அனைவரும் குறிப்பிட்ட விரைவுந்தினை மொய்ப்பதைப் பார்த்தீர்களா!!

0 Comments: